KVIT-történet

Miért jött létre ez az irodalmi társaság?

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (rövidítve: KVIT, adminisztrációs okok miatt a hivatalos dokumentumokban Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége, ukránul Спілка Закарпатських Угорських Молодих Митців néven van feltüntetve) a kárpátaljai magyar kultúra megőrzésének, megerősödésének érdekében jött létre, valamint a helyi irodalmi, művészeti élet fellendítését, a fiatal pályakezdők kibontakozását segíti elő.

Célok és feladatok:

·          Más régiókban működő kulturális szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése.

·          Tehetséggondozás a művészi szempontból egyre értékesebb munkák létrehozásának érdekében.

·          Hagyományőrzés mind regionális, mind Kárpát-medencei szinten:

1.  nemzeti értékeink ápolása;

2.  szűkebb pátriánk hagyományainak megőrzése;

3.  vidékünk irodalmi és művészeti értékeinek megújítása;

·          Kulturális tevékenység (kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, részvétel a KVIT partnerszervezetei által szervezett rendezvényeken).

 

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság története a jelenből nézve:

2017. november 29-30-a között rendezte meg a KVIT több társszervezővel együttműködve az I. Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek célja elsősorban az volt, hogy a Kárpát-medencei irodalmi műhelyek képviselői találkozhassanak, eszmét cserélhessenek és kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe látogathassanak el. A megnyitó ünnepség 2017. november 29-én Beregszászon, az Európa–Magyar Házban zajlott. Beszédet mondott Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében, Csordás László, a KVIT elnöke, Vári Fábián László költő, író, az Együtt folyóirat főszerkesztője, Finta Éva, beregszászi származású költő. Shrek Tímea volt a rendezvény műsorvezetője. Csornyij Dávid a KVIT által meghirdetett III. Internetes Versmondó Verseny kapcsán érkezett videók minőségéről és szerkesztéséről beszélt. A versmondó verseny eredményhirdetését és díjátadóját követően a jelenlévők az ArtTisza művészeti egyesület alkotóinak kiállítását tekinthették meg.

A program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában folytatódott. A rendezvény résztvevőit Bodor Dominik, a társszervezőként együttműködő II. RFKMF HÖK elnöke köszöntötte. Ezt követően bemutatkoztak az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) tagjai: Lőrincz P. Gabriella, Serestély Zalán, Demeter Zsuzsa és Papp Attila Zsolt. Marcsák Gergely moderálása mellett a jelenlévők megismerkedhettek Végh Attila, Nagy Zsuka, Varga Melinda, Oláh András munkásságával. Ezt követően Finta Éva és Győrffy Ákos versszemináriumot tartott a főiskolai hallgatók számára. Szőllőssy Balázs az irodalmárok bizarrnak tűnő szokásairól beszélt.

2017. november 30-án a vendégek (Nagy Zsuka és Tinkó Máté – Shrek Tímea és Marcsák Gergely kíséretében) ellátogattak a Beregszászi 7. Sz. Magyar Tannyelvű Általános Iskolába. Rendhagyó irodalomórára került sor a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában is, ide Lőrincz P. Gabriella, Varga Melinda, Végh Attila látogatott el Kertész Dávid társaságában. Hasonló esemény zajlott a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban, ahová vendégségbe André Ferenc, Serestély Zalán, Demeter Zsuzsa és Papp Attila Zsolt érkezett Csornyij Dávid kíséretében.

Mindezzel párhuzamosan Ungváron, az Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézet Bercsényi Miklós könyvtárában Kovács Eleonóra és Csordás László beszélgetett Nagy Hajnal Csillával, Király Farkassal, Szőllőssy Balázzsal. A rendezvény kezdetén a vendégek felolvastak írásaikból. A szó a pályakezdés nehézségeire, Nagy Hajnal Csilla első kötetére és a folyóiratkultúrára terelődött. Nagy Hajnal Csilla a beszélgetést követően líraszemináriumot tartott egy másik teremben. Eközben a többiek a diákok és a tanárok kérdéseire válaszoltak.

A prograsorozat zárásaként a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban az érdeklődők megtekinthették és hallgathatták Farkas Wellmann Endre és Marcsák Gergely A római disznó monológja c. pódiumelőadását.

2017. október 19-én zajlott a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) és a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) Részek és párbeszédek című sorozatának negyedik beszélgetése. Ungvárra ez alkalommal Szöllősi Mátyás érkezett. Az Aktív kórterem c. verseskötet és a Váltóáram c. elbeszéléskötet kapcsán előtérbe került a betegsége miatt a közösség életéből kirekesztett egyén problémája. Ennek kapcsán felmerült, hogyan gondolkodhatunk a testről, és miképpen lehet bemutatni egy betegség-problematikát, miként válik valaki kirekesztetté.

2017. szeptember 27-én került sor a harmadik Részek és párbeszédekre. Ungváron, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet könyvtárában Csordás László, a KVIT elnöke kérdezte Dobás Kata irodalomtörténészt többek között az irodalmi alkotás átiratának problémájáról.

2017. augusztus 27-én KVIT-közgyűlést zajlott. A megbeszélés ideje alatt egy tagfelvételi kérelem elbírálása, valamint az idei évben esedékes további programok megvitatása került előtérbe.

2017. június 16-án a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) közös rendezvényén Kovács Vilmosra (1927-1977) emlékeztek Beregszászon az Európa–Magyar Házban. Ezt követően az esemény résztvevői Gáton, Kovács Vilmos szülőfalujában megkoszorúzták a költő emléktábláját.

2017. május 25-én Budapesten került sor a KVIT és a Magyar Írószövetség szervezésében megvalósuló Rész-e még? c. programsorozat első beszélgetésére. Csordás László, a KVIT elnöke kérdezte a jelenlévőket, Kovács Eleonórát, Marcsák Gergelyt, Varga Nikolettet irodalmihagyomány-keresésről, olvasmányélményekről, a kárpátaljai magyar irodalomról.

2017. május 22-én Ungváron zajlott a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) és Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) Részek és párbeszédek című sorozatának második programja. A találkozóra az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet könyvtárában került sor. A beszélgetés résztvevője volt Csordás László, a KVIT elnöke, Tinkó Máté költő, kritikus, szerkesztő, a FISZ-könyvek sorozat sorozatszerkesztője, valamint Zelei Dávid irodalomkritikus, történész, a FISZ Világirodalmi Sorozatának szerkesztője. A beszélgetés során többek közt arra keresték a választ, hogy ki tud jó műfordítás-kritikát írni, és hogyan fogadja a kritikát a kritikaíró.

2017. április 6-án került sor a Részek és párbeszédek c. sorozat első beszélgetésére az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (korábban: Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar) könyvtárában.

A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT), valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) közreműködésével létrejövő rendezvényen Csordás László, a KVIT elnöke beszélgetett Korpa Tamással, a FISZ társelnökével.

Csordás László bevezetőjében elmondta: a rendezvénysorozat egyik célja, hogy a fiatalok, akik szeretnének a kortárs magyar irodalmi élet részévé válni, lehetőséget kapjanak e színtér megismerésére. Ezt követően bemutatta Korpa Tamást, majd megjelölte a beszélgetés témáját: pályakezdés, verseskötet, költői nyelv, olvasás.

2017. április 5-én a Kárpátaljai Művelődési Intézet (KMMI) és a KVIT közös szervezésében költészetnapi rendezvény valósult meg. A vendégek között: Pomogáts Béla irodalomtörténész, Móritz László, az Anyanyelvi Konferencia alelnöke, Dupka György, a MÉKK elnöke. Varga Melinda, az Irodalmi Jelen versrovatának szerkesztője, Farkas Wellmann Endre József Attila-díjas költő, Lőrincz P. Gabriella költő. A KVIT tagjai közül Csordás László, Csornyij Dávid, Kertész Dávid, Kovács Eleonóra, Marcsák Gergely és Nagy Tamás vett részt az alkalmon.

2017. január 28-án KVIT-közgyűlésre került sor. A KVIT alelnöke Marcsák Gergely lett. A társaság honlapjának, a kvit.hu-nak a felelős szerkesztője ezentúl Kovács Eleonóra. Dupka Györgyöt pedig a KVIT tiszteletbeli tagjává választották.

2016. október 11-15. között zajlott a X. Együtt Írótábor – Irodalmi karaván elnevezésű rendezvénysorozat, melyen a KVIT is képviseltette magát. Az esemény keretein belül koszorú került Kovács Vilmos emléktáblájára Gáton és Kiss Ferenc irodalomtörténész emléktáblájára Tiszapéterfalván. Ezen kívül a résztvevők számára lehetőség nyílt a bemutatkozásra és a felolvasásra, elsősorban kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményekben és könyvtárakban.

2016. június 6-án a KVIT Kovács Vilmos (1927-1977) születésének 89. évfordulójára emlékezett. A társaság a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézettel (KMMI) közösen és a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogatásával szervezte meg a Világot versből? elnevezésű rendezvényt, mely Beregszászon, az Európa–Magyar Házban zajlott. Az esemény keretein belül valósult meg a KVIT által meghirdetett második internetes versmondó verseny eredményhirdetése. A rendezvény által a KVIT felhívta a figyelmet az emlékezés szükségszerűségére, ugyanakkor előtérbe került a kárpátaljai magyar irodalmi hagyománnyal való párbeszéd szükségszerűsége is.

2016. november 3-8. között került sor a IX. Irodalmi Karaván – Együtt Írótábor elnevezésű programsorozat lebonyolítására. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) szervezésében az Együtt c. irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai és szerzői kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményekbe látogattak el, és olvastak fel írásaikból.

2015. augusztus 29-én Hogyan születik a regény? témájú műhelymunka zajlott Beregszászon, az Európa–Magyar Házban. Vári Fábián László költőt, a KVIT tiszteletbeli elnökét Csordás László kérdezte Vásártér című regényének keletkezéséről.

 Összeállította: Kovács Eleonóra

2015. január 22. A magyar kultúra napja alkalmából értelmiségi fórumon vettek részt a tagok, kihirdették a tehetséggondozó pályázat győzteseinek névsorát.

2015. január 17. Az év első műhelymunkája. Zubánics Lászlónak, a KMMI elnökének köszönhetően a KVIT saját helyiséget kapott az Európa–Magyar Ház legalsó szintjén egy jól felszerelt könyvtárral és irodával. A helyszínt Lőrincz P. Gabriella, Shrek Tímea, Pógyor Adrián és Gálfi Dezső rendezte be.

2014. december 13. Az év utolsó műhelymunkája. Csordás László megtartotta évértékelő beszédét, amelyben összegezte a csoport tevékenységét: 2014 folyamán 12 műhelymunkát, 3 rendezvényt, egy tehetséggondozó pályázatot és egy irodalmi karavánt sikerült lebonyolítania a társaságnak. Ezen kívül megannyi csapatépítő programban vettek részt.

2014. november 12. Megrendezésre került Somban a Sütő Kálmán- és Kecskés Béla-szavalóverseny. A KVIT tagjai a zsűri tagjaiként részt vettek a szavalatok értékelésében.

2014. november 10. Pusztai-Tárczy Beatrix szervezésében irodalmi estre került sor Beregszászban a KRISZ-pontban. Lőrincz P. Gabriella, Bakos Kiss Károly, Marcsák Gergely és Shrek Tímea oszthatták meg alkotásaikat a közönséggel. Marcsák Gergely megzenésített verseket adott elő a jelenlévők nagy örömére.

2014. november 8. Ezt még limerick írni? Rövid versek, bökversek, csattanók és ezek helye az irodalomban. A csoport tagjai Radnóti Miklósra emlékeztek meg egy-egy vers felolvasásával.

2014. október 8–12. VIII. Együtt Írótábor – Irodalmi Karaván Kárpátalján. A rendezvénysorozat (író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák stb.) több magyarlakta települést, intézményt, könyvtárat és iskolát érintett. Ezen belül elemezték az Együtt folyóirat értékteremtő, -őrző és alkotóműhelyének munkáját és megemlékezéseket tartottak a történelmi és irodalmi emlékhelyeken.

A karavánon részt vettek: Csordás László, Marcsák Gergely, Kertész Dávid, Pógyor Adrián, Gálfi Dezső, Kovács Eleonóra, Ámorth Angelika, Pák Diána, Ráti Emese, Shrek Tímea, Pusztai-Tárczy Beatrix, Lőrincz P. Gabriella, Bakos Kiss Károly.

17 helyszín, több mint 2500 megtett kilométer. Több száz mosolygós arc. Főhadiszállás: Tiszabökény.

2014. szeptember 27. Bevetés előtt. Dupka György, a Magyar Értelmiségek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) elnökének szervezésében a KVIT meghívást kapott az ötnapos irodalmi karavánra, amely során 17 helyszínen tartottak író-olvasó találkozót Kárpátalja-szerte.

2014. szeptember 26. Háromnapos látogatást tett Kárpátalján a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozata. A KVIT tagjai közül Lőrincz P. Gabriella, Shrek Tímea és Pusztai-Tárczy Beatrix volt jelen, akik felolvastak írásaikból.

2014. szeptember 6. A KVIT bemutatja. Szabadtéri műhelybeszélgetés és szövegelemzés Vári Fábián László segítségével.

2014. augusztus 9. A húzás művészete. A téma kapcsán előre megadott kreatív feladat volt: egy regényrészletet kellett a fiataloknak elemezni, és a fölöslegesnek vélt részeket kihúzni, hogy az alkotás így feszesebb, jobb mű legyen.

2014. július 5. Mit bír el egy novella? A társaság ismét új arcokat köszönthetett a beszélgetésen: Pógyor Adriánt és Pógyor Leventét, az ugocsai testvérpárt.

2014. június 7. Az elbeszélés nehézségei. A társasághoz csatlakozott a legfiatalabb tehetség, Ráti Emese. Ezen a napon a csapat megbeszélést tartott a KVIT hivatalos ügyintézésével kapcsolatban. Csordás Lászlót elnökké, Vári Fábián Lászlót tiszteletbeli elnökké választották.

2014. május 15. Dilettánsok éjszakája. Ungvár belvárosa adott otthont a csoport számára az első irodalmi rendezvényhez. A házigazda és az est szervezője Horváth Attila volt. Felolvasást tartott Csordás László, Marcsák Gergely és Shrek Tímea.

2014. május 10. Az irodalmi apagyilkosságok. A kérdés adott: az alkotó képes-e túlnőni egykori mesterét? Egyre többen érdeklődnek az irodalmi társaság iránt.

2014. április 26. A torzszülöttek délutánja, avagy a befejezett pont. Minden íróembernek akadnak olyan munkái, amiket a világ szeme elől szeretne elrejteni. Az áprilisi beszélgetésre a résztvevők ilyen alkotásokat hoztak magukkal. Megfogalmazódott a csoportosulás neve: KOVÁCS VILMOS IRODALMI TÁRSASÁG (KVIT). A társaság céljai:

  • A kárpátaljai magyar kultúra megőrzésének, megerősödésének szolgálata, valamint a helyi irodalmi, művészeti élet fellendítése, egyszersmind a fiatal pályakezdők tevékenységének ösztönzése, hogy a jövőben egy erős és aktív kárpátaljai alkotói elitet hozhassanak létre.
  • Más régiókban működő kulturális szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése.

2014. március 29. Weöres Sándor: A vers születése – ez volt a témája a következő találkozónak. A társaság minden találkozója egy témakörre épül, ahol a jelenlévők megbeszélik gondolataikat. Később, a gyűlés második részében műelemzésre került sor. A társasághoz csatlakozott Csornyij Dávid.

2014. február 22-én ismét műhelymunkára került sor. Csordás László mint a csoport vezetője felvetette az önelnevezés kérdését. Itt két ötlet fogalmazódott meg, Bárki és Felszállási engedély. Az utóbbi név a 2013-ban megjelent Szárnypróba című antológiára volt egyfajta utalás, amelyben több pályakezdő fiatal mutatkozott be. A kérdés megbeszélését későbbre halasztották, bízva a társaság kreativitásában. Először jelent meg Bakos Kiss Károly költő, Kertész Dávid és Horváth Attila.

2014. január 11-én az Együtt szerkesztőbizottságának köszönhetően alkotómunkán vettek részt a fiatalok, akik már ezen a találkozón bemutathatták írásaikat. Vári Fábián László József Attila-díjas költő adott tanácsokat. Jelenlévők: Csordás László, Lőrincz P. Gabriella, Kovács Eleonóra, Gálfi Dezső, Marcsák Gergely, Pák Diána, Shrek Tímea, Pusztai-Tárczy Beatrix, Kurmai-Ráti Szilvia, Ámorth Angelika.

2013. december 12-én a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) székhelyén, a beregszászi Európa–Magyar Házban évzáró beszélgetésre került sor az Együtt folyóirat kapcsán. Itt merült fel az ötlet, miszerint a fiatal pályakezdő tollforgatókat egy csokorba kellene gyűjteni.

Összeállította: Shrek Tímea

 

 

 

 

 

Hozzászólások lezárva