Gazdag Vilmos

1984. december 14-én született a Beregszászi járás területén található Zápszony községben.

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 2000-ben felvételt nyert a Munkácsi Tanítóképzőbe, ahol 2004-ben szerzett alsós tanítói diplomát. 2002-ben magántanulóként érettségizett a Mezőkaszonyi Középiskolában. A Tanítóképző befejezését követően tanulmányait egy éven át a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanítói szakán folytatta. A 2005-ben sikeres felvételit tett a ugyanezen intézmény magyar-ukrán szakára. 2010-ben szerzett magyar–ukrán nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Ugyanezen év során sikeres felvételit tett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájába. 2013-ban abszolvált a Szláv Nyelvészeti Doktori Programban. Doktori Értekezését 2018-ban „summa cum laude” minősítéssel védte. Phd fokozatát 2019-ben az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium nosztrifikálta. 2022-ben docensi címet szerzett.

2013-tól a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaként, 2015-től pedig a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont fiatal kutatójaként, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportjának munkatársaként dolgozott. Jelenleg a Magyar Tanszéki Csoport docense és tanszéki koordinátora.

A tudományos életbe már hallgatóként bekapcsolódott. Eddigi munkássága során több mint félszáz hazai és a környező országokban szervezett konferencián vett részt, s tartott előadást. Több monográfia, főiskolai jegyzet és kéziszótár szerzője, illetve szerkesztője és munkatársa.

Tollából több mint száz konferenciaközlemény és könyvfejezet, folyóiratcikk és egyéb kategóriába sorolható írás látott napvilágot. Tagja a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Magyar Tanszéki Csoport által szervezett tudományos konferenciák és egyéb rendezvények szervezőbizottságának, illetve több ukrajnai tudományos folyóirat szerkesztőségének.

Többször is elnyerte a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium kutatói ösztöndíját, a Magyar Tudományos Akadémia Domus ösztöndíját, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját is.

Gazdag Vilmos: A KATONAI SZOLGÁLAT SORÁN JELENTKEZŐ ÁLLAMNYELVI HATÁS TÜKRÖZŐDÉSE VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ TÁBORI POSTA CÍMŰ REGÉNYÉBEN

 

Bevezetés. A kárpátaljai magyar férfiaknak a katonai szolgálatuk teljesítése során számos olyan nehézséggel is szembe kellett nézniük, mellyel az államalkotó nemzet tagjainak, vagy a Magyarországon élő nemzettársaiknak nem. Sokaknál ugyanis ez az időszak egyben az államnyelv elsajátításának időszaka is. A katonai szaknyelv oktatásának és a hadseregen belül folyó hivatalos kommunikációnak