Tagok

Csordás László

Csordás László
1988. április 19-én született Kárpátalján, Eszenyben. A helyi középiskola elvégzése után az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán 2010-ben szerzett MA-típusú diplomát. 2014 és 2021 között a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke. Jelenleg az Együtt című folyóirat kritika rovatának, valamint az ungvári székhelyű Intermix Kiadó és a budapesti Napkút Kiadó szerkesztője. A Debreceni Egyetem…

Gazdag Vilmos

Gazdag Vilmos
1984. december 14-én született a Beregszászi járás területén található Zápszony községben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 2000-ben felvételt nyert a Munkácsi Tanítóképzőbe, ahol 2004-ben szerzett alsós tanítói diplomát. 2002-ben magántanulóként érettségizett a Mezőkaszonyi Középiskolában. A Tanítóképző befejezését követően tanulmányait egy éven át a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanítói szakán folytatta. A 2005-ben sikeres…

Gálfi Dezső

Gálfi Dezső
1987. december 21-én született a beregszászi járási Mezőváriban, jelenleg is itt él. Iskolai tanulmányait a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában végezte, ahol 2005-ben érettségizett. 2010-ben felsőfokú, specialist szintű végzettséget szerzett magyar nyelvből és irodalomból az Ungvári Nemzeti Egyetemen. A diploma megszerzése után 10 hónapig a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság Magyar Nyelvű Adások Főszerkesztőségében…

Kertész Dávid

Kertész Dávid
1993. április 19-én született Tiszaásványban. Tanulmányait 1999-ben kezdte a Tiszaásványi Általános Iskolában, azonban érettségit a Csapi 2. Számú Középiskolában szerzett 2010-ben. Ugyanebben az évben felvételt nyert a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakára. Jelenleg a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagja, melynek kommunikációs ügyvivői tisztségét is betölti.

Kopriva Nikolett

Kopriva Nikolett
1996. május 22-én született Kisvárdán, de a kárpátaljai Munkácson nevelkedett. 2013-2016 között a Debreceni Egyetem hallgatója volt szabad bölcsészet szakon, 2019-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett esztétika mesterszakos diplomát. 2015-től publikál, műveit közölték többek között az Együtt, Irodalmi Jelen, Magyar Napló, Pannon Tükör, Bárka, Helikon, A Vörös Postakocsi folyóiratok, valamint szerepelt A tökéletes zártság…

Kovács Eleonóra

Kovács Eleonóra
1989-ben született Szalókán (Ukrajna, Kárpátalja). Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen 2012-ben fejezte be (történelemtanár). 2014-től a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagja, 2017-től a kvit.hu felelős szerkesztője. Írásait időközben közölte az Együtt c. kárpátaljai irodalmi folyóirat, valamint a Partium, Somogy, Napút, Irodalmi Szemle, Magyar Napló, Tiszatáj, Tempevölgy. FISZ-tag lett. 2019-ben Együtt Nívódíjat kapott. 2020-ban Ungváron,…

Lévai Aliz Mária

Lévai Aliz Mária
2002 őszén született Bótrágyon. 2017-ben nyert felvételt a II. RF KMF Szakgimnázium Óvodapedagógia szakára, ahol sikerrel érettségizett, majd diplomát szerzett. Jelenleg magyar nyelv és irodalom szakos hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, illetve a budapesti Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdő hallgatója. Tizenhárom éves kora óra ír verseket, 2021 óta publikál. Próbálja megfogadni legkedvesebb tanára…

Marcsák Gergely

Marcsák Gergely
 Irodalomtörténész, író, költő, zeneszerző, énekes. 1990. február 23-án született az ungvári járási Kincseshomokon.  A Debreceni Egyetem Irodalom és Kultúratudományok Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Az iskola befejezése után az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, majd öt évig az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola magyartanára és szervezőpedagógusa volt. Első…

Nagy Tamás

Nagy Tamás
1996-ban született Beregszászon. 2015 óta tagja a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak (KVIT). 2017-ben szerzett BA szintű diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és irodalom szakán. Később ugyanott MA fokozatú diplomát szerzett magyar nyelv és irodalom szakon. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ).  

Pák Diána

Pák Diána
1989. január 31-én született Karácsfalván. Tanulmányait 1995-ben kezdte a Karácsfalvai Elemi Iskolában, majd 1999-től a Tiszaújhelyi Általános Iskolában folytatta. 2004 és 2007 között a Karácsafalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum diákja. A sikeres érettségi után felvételt nyert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol-magyar tagozatára, melyet 2012-ben fejezett be. Jelenleg a tanárként dolgozik a…

Ráti Emese

Ráti Emese
1997. október 26-án született a munkácsi járási Csongoron, ahol jelenleg is él családjával. Az elemi iskolát szülőfalujában, az általánost Nagydobronyban végezte, majd a Nagydobronyi Református Líceum kémia–biológia szakos osztályának tanulója lett. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója. A költészet iránt már gyerekkorában is érdeklődött. Általános iskolás kora…

Shrek Tímea

Shrek Tímea
1989. augusztus 13-án született a kárpátaljai Beregszász városában. 2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát. 2009-től a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola szervezőpedagógusa és magyartanára, ahol csak kisebbségi (roma) gyermekek oktatásával foglalkozik. A beregszászi székhelyű Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja. 2014-től rendszeresen publikál a kárpátaljai Együtt…

Sz. Kárpáthy Kata

Sz. Kárpáthy Kata
A magyar határtól 25 km-re található Beregújfaluban született 1999-ben. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet szociálpedagógia szakát fejezte be 2018-ban. Jelenleg magyar nyelv és irodalom szakos hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, emellett szociálpedagógiát tanul a Debreceni Egyetem beregszászi kihelyezésén. 2018-tól tudósít a Kárpátalja.ma hírportálnak Szabó Kata néven. 2019-től…

Szabó P. Dóra

Szabó P. Dóra
2000. május 20-án született Tiszakeresztúrban. Tanulmányait 2006-ban kezdte a Tiszakeresztúri Oktatási–Nevelési Központban, majd 2015-ben a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban folytatta. Sikeres érettségivel felvették az ungvári Humán– és Természettudományi Koledzsbe, ahol jelenleg szoftverfejlesztést tanul. A kidsindex.hu internetes hírportál újságírója és riportere.

Varga Nikolett

Varga Nikolett
1996. március 10-én született a nagyszőlősi járási Csepében. Tanulmányait 2002-ben kezdte a Csepei Középiskolában. 2009-ben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákja lett. 2011-ben a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum tanulója. 2012-ben kezdte meg tanulmányait a Munkácsi Humán-Pedagógiai Kollégiumban, ahol 2016-ban diplomázott. 2016-tól az Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium tanára.