1997. október 26-án született a munkácsi járási Csongoron, ahol jelenleg is él családjával. Az elemi iskolát szülőfalujában, az általánost Nagydobronyban végezte, majd a Nagydobronyi Református Líceum kémia–biológia szakos osztályának tanulója lett. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója.

A költészet iránt már gyerekkorában is érdeklődött. Általános iskolás kora óta részt vett szavalóversenyeken és a KMPSZ által szervezett tanulmányi versenyeken. 2012-ben kezdett el foglalkozni a versírással. 2014 júliusában meghívást kapott a társaságba, azóta rendszeres résztvevője a KVIT műhelymunkáinak.

Évértékelő körkérdések a KVIT-tagok számára

marcsak_torokszoritob_rati

1) Mi jelentette számodra 2016-ban a legmeghatározóbb olvasmányélményt?

Az év legmeghatározóbb olvasmányélménye számomra Lázár Ervin A kisfiú és az oroszlánok című írása volt. Eszembe juttatta, mennyire fontos nem elveszíteni a képzelőerőnket és a gyermeki énünket. Arra jutottam, hogy nem érdemes túl hamar felnőni, és inkább elviselem azt, ha gyerekesnek tartanak,

Az adekvát és inadekvát stílusról

csoportkép

Újra összegyűltünk február 13-án a havonta megrendezett műhelymunka alkalmából. A szokásos időben és helyen elkezdődhetett a megbeszélés. Elsőként az újonnan érkezettek mutatkoztak be: Puskás Márk (Beregújfalu) és Gyöngyössy Tibor (Ungvár), akik a KMMI által meghirdetett pályázaton való részvétel okán kaptak meghívást a műhelymunkára, továbbá Bodor Dominik irodalomkedvelő (Aklihegy). A megbeszélésen

Bújócska

Megbújtál bennem
kapaszkodtál a kilincsbe
féltél hogy el leszel feledve

 
én kiabáltam rád
te még jobban szorítottad
az ajtót nagyobb résre nyitottad

 
Azóta sem lelem
pedig keresem magam –

 
mosolytalan kilinccsé alakultam…

 

Megjelent: Kárpátaljai Hírmondó, 2015/1.

 …